České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. - vizualizace po navrhovaných úpravách

Náměstí Přemysla Otakara II. je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v Českých Budějovicích. Je to také místo setkávání, místo, které naše město reprezentuje. Jak by ale mohlo vypadat, pokud bychom dopřáli více prostoru lidem a jejich aktivitám a alespoň částečně omezili dopravu v historickém centru?

CHCETE SE ZAPOJIT ?

Abychom byli schopni dát větší prostor lidem, rozvoji obchodu, služeb a vůbec využití obvodu i středu náměstí, je nutné vyřešit zejména zásadní otázku spojenou s dopravou, která jej významným způsobem limituje. Prezentované dotazníky a možnost kreslení do map bude sloužit ke sběrů informací od uživatelů náměstí, tj. občanů Českých Budějovic, podnikatelů v centru města, ale i návštěvníků.

Na základě těchto informací bude možno vést všeobecnou diskuzi a vytvoření společné představy.

 

Vyplnění dotazníků a zakreslování do map je možné do 19.6.2022.

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST A OBYVATELE CENTRA

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE A MAJITELE NEMOVITOSTÍ V CENTRU

ZAKRESLENÍ DO POCITOVÉ MAPY

 

NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Část náměstí slouží v současné době automobilové dopravě, pro parkování a jako velká okružní křižovatka. Pobytové možnosti náměstí se tak výrazně zužují buď do jeho okrajů – chodníků a podloubí domů po jeho obvodu, anebo do jeho středu okolo kašny. Široká silnice i křižovatky ve všech čtyřech rozích náměstí omezují logické pěší vazby. Podloubí a chodníky jsou tak navíc zcela odtrženy od samotného středu náměstí a tento prostor zůstává nevyužitý. Níže naznačené řešení ukazuje, jakým způsobem by se dala tato léta neřešená situace v centru zlepšit.

 

VÍCE ZELENĚ V CENTRU

V souvislosti s první fázi zklidňování dopravy v centru města jsou navrženy i úpravy náměstí. Navržené řešení počítá s umístěním vzrostlé zeleně na náměstí, zejména do jeho severní části. Jedná se o zeleň v mobilních kontejnerech, stromy i keře, které lze v případě potřeby přemisťovat. Spolu s úpravou náměstí a omezením dopravy bude prostor náměstí opět navrácen lidem, bude lépe reagovat na jejich potřeby a v neposlední řadě se stane bezpečnějším. Nová podoba náměstí jakožto místa s vlastní a jedinečnou identitou významně přispěje i k posílení image centra města.

 

ZÚČASTNĚTE SE OSOBNĚ

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

 • VIDEOKONFERENCE - ZKLIDNĚNÍ CENTRA ČESKÝCH BUDĚJOVIC (veřejnost)
  po 09. 5.
  ONLINE WORKSHOP
  Pokud jste obyvatelé Českých Budějovic, veřejnost žijící přímo v okolí náměstí a nebo vás jen zajímá, co nového se chystá, připojte se k debatě o budoucí podobě nejen dopravního řešení historického centra Budějovic.
  Sdílet
 • VIDEOKONFERENCE - ZKLIDNĚNÍ CENTRA ČESKÝCH BUDĚJOVIC (podnikatelé a majitelé nemovitostí)
  po 09. 5.
  ONLINE WORKSHOP
  Pokud jste majitelé nemovitostí na náměstí a okolí, provozovatelé firem, podnikatelé nebo zástupci firem se sídlem v centru Českých Budějovic, připojte se k debatě o budoucí podobě nejen dopravního řešení historického centra Budějovic.
  Sdílet
 • PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ A PODNIKATELE V CENTRU
  út 03. 5.
  Clarion Congress Hotel
  Podnikáte v historickém centru Českých Budějovic? Jste majitelem nemovitosti nebo zástupcem firmy tamtéž?Zajímá Vás veřejný prostor? Přijměte naše pozvání k prezentaci nového dopravního konceptu historického centra Českých Budějovic.
  Sdílet
 • PRO VEŘEJNOST A OBYVATELE CENTRA
  po 02. 5.
  Clarion Congress Hotel
  Zajímá Vás veřejný prostor? Jste obyvatelem Českých Budějovic, ať už přímo historického centra, nebo širokého okolí? Přijměte naše pozvání k prezentaci nového dopravního konceptu historického centra Českých Budějovic
  Sdílet
SMALL viz_final_1.jpg

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

Zhorší navržené dopravní úpravy dopravní obslužnost rezidentům v centru města?

 

​Navržené změny režimů pro rezidenty zásadním ​způsobem dopravní obslužnost nezhorší. S čím se bude třeba vyrovnat je omezení v ulici U Černé věže a zjednosměrnění Biskupské ulice. 

Ubydou navrženou dopravní úpravou rezidentům parkovací místa v centru města?

 

K výraznému úbytku parkovacích stání nedochází. V rámci úprav se ruší pouze parkovací místa na severní straně náměstí, tato budou částečně nahrazena na západní straně náměstí u radnice, kde v současné době mohou parkovat držitelé tzv. zelených karet.

 

 

Zhorší se podstatným způsobem navrženou dopravní úpravou  dopravní situace v ulici Na Sadech a

křižovatce na Senovážném náměstí?

 

Lze samozřejmě předpokládat, že ze začátku platnosti opatření se část dopravy přesune do ulic Na Sadech a Na Dlouhé louce. Je tedy možné, že se z kraje účinnosti ve špičkových hodinách toto především v ulici Na Sadech projeví a to ve směru severojižním.  

 

 

Není výhodnější s realizací dopravních úprav počkat až bude zprovozněna dálnice D3 okolo Českých Budějovic a postaven parkovací dům u sportovní haly Na Dlouhé louce? 

 

Dopravní regulace v historickém centru Českých Budějovic se plánuje již řadu let, stále se to odkládalo z nejrůznějších důvodů. Na druhou stranu navržená opatření nejsou tak zásadní, aby je bylo třeba podmiňovat nějakou jinou stavbou. 

 

 

Nebudou zrušením parkovacích míst chybět parkovací místa v centru města pro návštěvníky?

 

Návštěvnická parkovací stání na severní straně náměstí budou nahrazena na západní straně před radnicí, kde v současné době parkují držitelé tzv. zelených karet.  Na náměstí Přemysla Otakara II. je v současné době 102 parkovacích stání. Po navržených úpravách, tedy včetně osazení stromů, bude na náměstí 71 parkovacích stání. Oproti stávajícímu stavu bude režim parkování na všech stranách náměstí jednotný.

 

KONTAKT

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Zúčastněte se některého z připravovaných workshopů výše nebo nás kontaktujte zde:

 

info@centrumvklidu.cz