top of page
Namesti_1.jpg

Náměstí Přemysla Otakara II. je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v Českých Budějovicích. Je to také místo setkávání, místo, které naše město reprezentuje. Abychom byli schopni dát větší prostor lidem, rozvoji obchodu, služeb a využití náměstí a centra města, je nutné vyřešit zejména zásadní otázku spojenou s dopravou, která jej významným způsobem limituje. Prvním krokem takovéhoto řešení je realizace záměru

 

„STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY V ULICÍCH HISTORICKÉHO JÁDRA ČB – U ČERNÉ VĚŽE, BISKUPSKÁ, NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II.“.

 

Představení tohoto záměru veřejnosti, podnikatelům a majitelům nemovitostí proběhlo na osobních setkání, a to ve dnech 2. a 3. května 2022 a dále prostřednictvím online setkání v termínu 9. května 2022. Kromě představení uvedeného záměru proběhla na těchto setkáních i diskuze o vnímání centra města České Budějovice a jeho dalšího směřování s možností vyplnění dotazníků a kreslení do map. Možnost vyplnění dotazníků a map bylo taktéž umožněno i veřejnosti, která se nezúčastnila veřejných nebo online setkání, a to formou online dotazníků a interaktivních map. Obyvatelé města je mohli vyplňovat do 19.6.2022.  

Výsledky tohoto dotazníkového šetření a kreslení do map jsou ke stažení zde.

Publikace k proběhlé participaci včetně vizualizací je zveřejněna zde.

Vyhodnocení záměru „STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY V ULICÍCH HISTORICKÉHO JÁDRA ČB – U ČERNÉ VĚŽE, BISKUPSKÁ, NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II.“ bude zveřejněno v měsíci říjnu zde.

DOPRAVA

NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Část náměstí slouží v současné době automobilové dopravě, pro parkování a jako velká okružní křižovatka. Pobytové možnosti náměstí se tak výrazně zužují buď do jeho okrajů – chodníků a podloubí domů po jeho obvodu, anebo do jeho středu okolo kašny. Široká silnice i křižovatky ve všech čtyřech rozích náměstí omezují logické pěší vazby. Podloubí a chodníky jsou tak navíc zcela odtrženy od samotného středu náměstí a tento prostor zůstává nevyužitý. Níže naznačené řešení ukazuje, jakým způsobem by se dala tato léta neřešená situace v centru zlepšit. 

Navržené dopravní změny platné od 11. července 2022 ke stažení zde.

Záměr "SMÚ v ulicích hist. jádra ČB Černé věže, Biskupská, nám. Přemysla Otakara" ke stažení zde.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulicích hist. jádra ČB Černé věže, Biskupská, nám. Přemysla Otakara" ke stažení zde.

ZELEŇ

VÍCE ZELENĚ V CENTRU

V souvislosti s první fázi zklidňování dopravy v centru města jsou navrženy i úpravy náměstí. Navržené řešení počítá s umístěním vzrostlé zeleně na náměstí, zejména do jeho severní části. Jedná se o zeleň v mobilních kontejnerech, stromy i keře, které lze v případě potřeby přemisťovat. Spolu s úpravou náměstí a omezením dopravy bude prostor náměstí opět navrácen lidem, bude lépe reagovat na jejich potřeby a v neposlední řadě se stane bezpečnějším. Nová podoba náměstí jakožto místa s vlastní a jedinečnou identitou významně přispěje i k posílení image centra města.

SMALL viz_final_1.jpg

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

FAQ

Zhorší navržené dopravní úpravy dopravní obslužnost rezidentům v centru města?

 

​Navržené změny režimů pro rezidenty zásadním ​způsobem dopravní obslužnost nezhorší. S čím se bude třeba vyrovnat je omezení v ulici U Černé věže a zjednosměrnění Biskupské ulice.

Ubydou navrženou dopravní úpravou rezidentům parkovací místa v centru města?

 

K výraznému úbytku parkovacích stání nedochází. V rámci úprav se ruší pouze parkovací místa na severní straně náměstí, tato budou částečně nahrazena na západní straně náměstí u radnice, kde v současné době mohou parkovat držitelé tzv. zelených karet.

Co bude opatření znamenat pro držitele parkovacích oprávnění „A“?

 

Celé opatření nabídne nově parkovací místa v centru, uvnitř hradeb (oblasti tarifu CBT4 a CBT5) pro držitele parkovacího oprávnění oblasti „A“ v počtu 108 ve všední dny od 18:00 do 8:00 hod a o víkendu a svátcích 0-24 hod., a to bez další úhrady. K tomu nově 88 parkovacích míst celodenně, tj. 24 hodin / 7 dní v týdnu, a to v úsecích jinak placených návštěvnických stání bezprostředně kolem centra, např. v ulici F. A. Gerstnera, Karla IV. a pod (oblasti tarifu CBT3). Na těchto 88 parkovacích místech mohou držitele oprávnění „A“ parkovat bez další úhrady a bez jakéhokoliv časového omezení. Na Senovážném náměstí je k rovněž dispozici 94 parkovacích míst pro noční a víkendové stání rezidentů z oblasti „A“.

Mění se něco pro zásobování provozoven?

Pro zásobování se nemění nic, zůstává platit současný, léta používaný systém.

 

Zhorší se podstatným způsobem navrženou dopravní úpravou  dopravní situace v ulici Na Sadech a křižovatce na Senovážném náměstí?

 

Lze samozřejmě předpokládat, že ze začátku platnosti opatření se část dopravy přesune do ulic Na Sadech a Na Dlouhé louce. Je tedy možné, že se z kraje účinnosti ve špičkových hodinách toto především v ulici Na Sadech projeví a to ve směru severojižním.  

 

 

Není výhodnější s realizací dopravních úprav počkat až bude zprovozněna dálnice D3 okolo Českých Budějovic a postaven parkovací dům u sportovní haly Na Dlouhé louce? 

 

Dopravní regulace v historickém centru Českých Budějovic se plánuje již řadu let, stále se to odkládalo z nejrůznějších důvodů. Na druhou stranu navržená opatření nejsou tak zásadní, aby je bylo třeba podmiňovat nějakou jinou stavbou. 

 

 

Nebudou zrušením parkovacích míst chybět parkovací místa v centru města pro návštěvníky?

 

Návštěvnická parkovací stání na severní straně náměstí budou nahrazena na západní straně před radnicí, kde v současné době parkují držitelé tzv. zelených karet.  Na náměstí Přemysla Otakara II. je v současné době 102 parkovacích stání. Po navržených úpravách, tedy včetně osazení stromů, bude na náměstí 71 parkovacích stání. Oproti stávajícímu stavu bude režim parkování na všech stranách náměstí jednotný.

Bude možné na náměstí vjet a zaparkovat?

Ano. Na Náměstí Přemysla Otakara II. bude možné vjíždět. Upravuje se pouze trasa tím, že průjezd kolem Černé věže bude volný pouze v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00, aby se noční doprava odklonila od ulic Hroznová, Česká a Kněžská a také pro zásobování v časech 6 až 10 a 18 až 20 hod. Jinak bude v tomto úseku pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů. Ruší se placená návštěvnická stání na severní straně náměstí. Na zbývajících třech stranách náměstí návštěvnické placené parkování zůstává. Nově se zde zavádí poplatek i za noční a víkendové stání. Všechna tato placená návštěvnická místa na náměstí mohou od 18:00 do 8:00 hod. a o víkendech a svátcích 0 – 24 hod. bezplatně využít držitelé oprávnění „A“.

KONTAKT

KONTAKT

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Kontaktujte zde:

 

info@centrumvklidu.cz

bottom of page